Słonina, dzięcioł i sikorki

Słonina, dzięcioł i sikorki

W ogrodzie koło karmnika dużo się dzieje. Połać słoniny szybko znalazła amatorów w osobach dzięcioła dużego, sikorek bogatek i sikorek modrych. Tylko wróble przyglądały się temu z dezaprobatą. One słoniny nie jedzą.

Read More